Sempozyum Tarihleri
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi
VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
Previous Next
Sempozyum Tarihleri Sempozyum Tarihleri
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi
VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu VIII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu

            

MÜZİK, MEDYA VE TEKNOLOJİ

Latin şair Ovidius’un mitolojik öykülerini, Keşiş Albertus Magnus’un insan sesi çıkartan makinesini veya Platon’un İ.Ö 4. yüzyılda suyla çalışan ve saat başlarında bir ezgi çaldığı söylenen mekanik çalgısını bir tarafa bırakacak olursak, müziğin teknolojiyle buluşma noktasının 19.yy sonlarına;  fonografla kayıtların yapılmaya başlandığı yıllara denk geldiğini söyler Cemal Ünlü yayımladığı Türkiye’nin en kapsamlı ses kayıt ve kayıtçıları tarihi konulu kitabında. Campbell’e göre ise müzik ve teknoloji buluşması ses kayıtlarından önce en ilk Theobald Boehm’un kapakçıklarıyla ortaya çıkmıştır. Owsinski böyle bir dibe dalma çabasının boşuna olacağını düşünmeli ki, müziğin teknolojik içeriğinin endüstriyel boyutuyla versiyonlardan oluştuğu tezini ortaya atar. Owsinski’ye göre müzik endüstrisi ve dolayısıyla müzik ve teknoloji birlikteliği versiyon 0.5 ile ses kayıtlarından önce başlamıştır ve bugün 4. versiyonuyla yoluna devam etmektedir.

Devamı